KORAD LD STARTKLASS SE JV-16 SE UCH SPH I SPH II

På den här sidan kommer ni att kunna läsa om

Snjos Blue Largoo &

samtliga hans resultat beträffande både tävling & hälsa, samt min bild av honom!

AKTUELLT!!
2019-05-11 Largoos sida är uppe!
2019-04-20 YES! Largoo är numera en Elithund! Se Resultat Largoo!

Largoo är tillgänglig som avelshane för friska & sunda tikar med ua på ögonlysningen, för mer information läs mer på: Resultat Largoo